Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Dokument

Dokumenten är tillgängliga enbart på finska. Tillgång till dokumenten förutsätter användarnamn och lösenord.

Klicka på årtalet för att välja dokument för ifrågavarande år.

2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014

2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003


2024

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 25 euro.

Till början av sidan


2023

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 25 euro.

Till början av sidan


2022

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 25 euro.

Till början av sidan


2021

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 25 euro.

Till början av sidan


2020

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 25 euro.

Till början av sidan


2019

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 25 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 25 euro.

Till början av sidan


2018

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 25 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 25 euro.

Broprojektet - dokument

Till början av sidan


2017

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2016

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2015

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2014

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2013

Vägavgiften är 0,08 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2012

Vägavgiften är 0,06 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2011

Vägavgiften är 0,06 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2010

Vägavgiften är 0,05 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2009

Vägavgiften är 0,05 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2008

Vägavgiften är 0,05 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2007

Vägavgiften är 0,06 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2006

Vägavgiften är 0,06 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2005

Vägavgiften är 0,06 euro / tonkilometer. Grundavgiften är 20 euro. Summorna i debiteringslängdens "Euroa"-kolumn avser hela avgiften och innehåller alltså redan grundavgiften om 20 euro.

Till början av sidan


2004

Till början av sidan


2003

Till början av sidan