Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammansättning

Ordinarie medlemmar:

Suppleanter:

Bestyrelsens kontaktuppgifter

Se Kontaktuppgifter.

Bestyrelsens uppgifter och valet av bestyrelse

Om bestyrelsens uppgifter och val av bestyrelse stadgas i väglagets stadgar § 31-37. (på finska)