Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Ansvarsbegränsning

Väglagets websidor har endast ett informativt ändamål och väglaget ansvarar inte för skador som har uppstått pga information på dessa websidor.

Väglagets websidor är i sin helhet väglagets egendom. Det är inte tillåtet att kopiera, använda, reproducera eller vidarebefodra något material till tredje part utan ett särskilt och på förhand erhållet skriftligt tillstånd av väglaget.

Väglaget förbehåller sig rätten att avsluta eller ändra på sina websidor och till dem anslutna villkor utan särskild information.

Väglaget överlämnar innehållet av sina websidor till användarna i befintlig form och ansvarar inte för informationens tillförlitlighet på sina websidor. Väglaget ansvarar inte för innehållet bakom länkarna på sin websidor.

Kyrkslätt 1.2.2005

Bestyrelsen för Kvarnby enskilda vägs väglag