Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Välkommen till Kvarnby väglags nätsidor. Sidorna erbjuder delägarna omfattande information om väglagets angelägenheter. Sama suomeksi.

Frågor, önskemål och feedback: vaglaget@kvarnby.fi

Delägare, meddela din e-postadress till väglaget!

Meddela oss din e-postadress så får du i fortsättningen möteskallelser, fakturor och meddelanden direkt i din e-post. Meddela här: vaglaget@kvarnby.fi.

Meddela om förändringar som påverkar din vägavgift

För att grunderna för vägavgiftsberäkningen skall vara korrekta uppmanas väglagets delägare att meddela väglaget om förändringar i dessa. Sådana förändringar är närmast förändringar i antalet bilar eller biltyper som trafikerar fastigheten samt förändringar i fastighetens användningsändamål eller ägande. Meddelande om förändringar kan göras t.ex. till väglagets e-postadress vaglaget@kvarnby.fi. Ändringarna beaktas vanligtvis i vägavgiften för påföljande år.

Meiko