Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Välkommen till Kvarnby väglags nätsidor. Sidorna erbjuder delägarna omfattande information om väglagets angelägenheter. Sama suomeksi.

Frågor, önskemål och feedback: vaglaget@kvarnby.fi

Väglagets årsmöte 1.4.2019

puheenjohtajan kuvaVäglagets årsmöte hålls på Kyrkslätts Församlingshus, Församlingsvägen 1, måndagen den 1 april 2019 kl. 18.00. Bestyrelsen föreslår att vägavgiften för år 2019 skall vara 0,08 euro€/tonkilometer och grundavgiften 25 euro/delägare. Möteskallelse, föredragningslista och bilagor hittar du här.
Meddela om förändringar som påverkar din vägavgift

För att grunderna för vägavgiftsberäkningen skall vara korrekta uppmanas väglagets delägare att meddela väglaget om förändringar i dessa. Sådana förändringar är närmast förändringar i antalet bilar eller biltyper som trafikerar fastigheten samt förändringar i fastighetens användningsändamål eller ägande. Meddelande om förändringar kan göras t.ex. till väglagets e-postadress vaglaget@kvarnby.fi. Ändringarna beaktas vanligtvis i vägavgiften för påföljande år.

Vinterskötsel av vägarna 2018-2019

Vägarnas vinterskötsel, d.v.s. plogning och sandning sköts 2018-2019 av SGN-hitsaus (Sven-Göran Nordberg), som också ansvarade för vinterskötseln föregående vinter.

Kvarnbyvägens bro har öppnats för trafik 27.7.2018

Kvarnbyvägens nya bro är färdig och har öppnats för trafik.

uusikansi

Dokument som gäller Kvarnbyvägens bro

En sammanfattning över broprojektet samt dokument om projektets framskridande hittar du på sidan "Dokument" i förteckningen över dokument för år 2018. Dessa dokument är tyvärr tillgängliga enbart på finska.

Video från talkoarbetet på bron: