Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Välkommen till Kvarnby väglags nätsidor. Sidorna erbjuder delägarna omfattande information om väglagets angelägenheter. Sama suomeksi.

Tillgång till dokument förutätter vägdelägarens användarnamn och lösenord. Om du har glömt koderna, kan du be om nya via e-post. Frågor, önskemål, feedback och förfrågningar om nya vägdelägarkoder: vaglaget@kvarnby.fi

Delägare, meddela din e-postadress till väglaget!

Meddela oss din e-postadress så får du i fortsättningen möteskallelser, fakturor och meddelanden direkt i din e-post. Meddela här: vaglaget@kvarnby.fi.

Meddela om förändringar som påverkar din vägavgift

För att grunderna för vägavgiftsberäkningen skall vara korrekta uppmanas väglagets delägare att meddela väglaget om förändringar i dessa. Sådana förändringar är närmast förändringar i antalet bilar eller biltyper som trafikerar fastigheten samt förändringar i fastighetens användningsändamål eller ägande. Meddelande om förändringar kan göras t.ex. till väglagets e-postadress vaglaget@kvarnby.fi. Ändringarna beaktas vanligtvis i vägavgiften för påföljande år.

Meiko