På svenska

Kvarnbyn Yksityistien Tiekunta

Hoitokunta

Hoitokunnan kokoonpano

 • Kjell Nordström, puheenjohtaja
 • Marjut Johansson, varapuheenjohtaja
 • Riitta Niemi, sihteeri
 • Johan Lindberg, varajäsen
 • Rami Rajala, varajäsen
 • Hoitokunnan yhteystiedot

  Hoitokunnan yhteystiedot löytyvät yhteystiedot-sivulta.

  Hoitokunnan tehtävät ja valinta

  Tien kunnossapitoa ja hallintoa hoitaa hoitokunta.

  Hoitokunnassa on kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hoitokunnan jäsenten palkkioista päättää tiekunnan vuosikokous. Tiekunnan kokous valitsee hoitokunnan puheenjohtajan. Hoitokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hoitokunta voi valita keskuudestaan myös sihteerin.

  Hoitokunnan toimikausi alkaa valintakokouksesta ja päättyy siihen kokoukseen, jossa tehdään uuden hoitokunnan tai toimitsijamiesjärjestelmään siirryttäessä toimitsijamiehen valinta. Hoitokunta ei voi erota kesken kauden muutoin kuin järjestämällä ylimääräisen tiekunnan kokouksen, jossa valitaan uusi hoitokunta.

  Tiekunnan nimen kirjoittavat yhdessä hoitokunnan puheenjohtaja ja jompikumpi varsinaisista jäsenistä.

  Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta. Hoitokunnan päätettäväksi tai valmisteltavaksi tarkoitetut asiat on esitettävä hoitokunnan puheenjohtajalle. Varajäsenet osallistuvat hoitokunnan kokouksiin, mutta heillä ei ole äänioikeutta, ellei heitä ole erikseen kutsuttu kokoukseen varsinaisen jäsenen tilalle. Varajäsenen kutsumisesta kokoukseen varsinaisen jäsenen tilalle päättää puheenjohtaja tai hänen estyneenä olleessaan varapuheenjohtaja. Varajäsenet eivät ole henkilökohtaisia. Koollekutsuja päättää, kumpi varajäsen kutsutaan.