På svenska

Kvarnbyn Yksityistien Tiekunta

Kokous 2023

Kokouskutsu - Kvarnbyn Tiekunnan vuosikokous

Kvarnbyn tiekunnan osakkaat kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään Kirkkonummen kunnantalon Kirkkonummi-salissa Ervastintie 2, torstaina 23. maaliskuuta 2023 alkaen klo 18.00. Sisäänkäynti sivuoven kautta. Kokousasioina käsitellään alla olevan esityslistan mukaiset asiat.

Tämä kokouskutsu toimitetaan kaikille osakkaille. Tiekunnan kotisivuilta www.kvarnby.fi löytyvät kokouskutsu ja esityslistan liiteasiakirjat. Tieosakkailla on mahdollisuus tutustua edellisen vuosikokouksen jälkeen laadittuihin hoitokunnan pöytäkirjoihin. Pöytäkirjat pidetään nähtävänä puheenjohtajan kotona. Puheenjohtajan yhteystiedot löytyvät sivuilta www.kvarnby.fi

Kokouksen esityslista:

 1. Avataan kokous ja todetaan sen laillisuus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja ääntenlaskijat
 3. Hyväksytään kokouksen esityslista
 4. Vahvistetaan vuoden 2022 tilinpäätös
 5. Käsitellään tilityksentarkastajien tiedonanto vuosikokoukselle (Liite 5)
 6. Päätetään tilivelvollisten tili- ja vastuuvapaudesta
 7. Vahvistetaan hoitokunnan jäsenten palkkiot vuodelle 2023
 8. Vahvistetaan tieyksikkölaskelma ja maksuunpanoluettelo vuodelle 2023
 9. Päätetään vuoden 2023 tiemaksulaskuista, hoitokunnan esitys: eräpäivä 15.5.2023, viiv.korko 7%, huomautusmaksu 15 euroa.
 10. Päätetään perusparannushankkeesta ja perusparannusavustuksen hakemisesta: Liite 8, Myllykyläntien ojitus
 11. Vahvistetaan vuoden 2023 talousarvio
 12. Valitaan tilityksentarkastajat vuodelle 2023.
 13. Käsitellään osakkaiden hoitokunnalle esittämät asiat: "Sähköinen kirjanpito ja hallinto", "Tarkennus tiealueista", "Isännöitsijä?" ja "Sääntöjen tarkastus".
 14. Vapaa sana ja päätetään kokous

Kirkkonummi 2.3.2023 TIEHOITOKUNTA