Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Möte 2020

Möteskallelse - Kvarnby Väglags årsmöte

Kvarnby väglags delägare kallas till årsmöte onsdagen den 11.3.2020 kl. 18.00 i Kyrkslätt-salen i Kyrkslätts kommunhus, Ervastvägen 2, Kyrkslätt. Ingång sker via sidodörren. Mötet behandlar ärendena i föredragningslistan nedan.

Bilagorna är tillgängliga enbart på finska.

Klicka med musens vänstertangent på bilagan så öppnar sig bilagan i detta fönster. Du kommer sedan tillbaka till denna sida genom att trycka på din webläsares tillbaka-knapp

eller

Klicka med musens mellersta tangent på bilagan så öppnar sig bilagan i sitt eget fönster/mellanblad och denna sida förblir i detta fönster.

Bilagorna är sparade som pdf-filer. För att kunna läsa dem behöver du en pdf-läsare. Om du inte har ett program för pdf-läsning på din dator, kan du här gratis ladda ner ett Adobe Reader-program.

Mötets föredragningslista:

 1. Öppning av mötet och konstaterande av mötets laglighet
 2. Val av mötesordförande, -sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännes smärre förändringar i vägavgifterna för 2019 (inga ändringar denna gång)
 5. Fastställes bokslut för 2019
 6. Beslut om ansvarsfrihet för bestyrelsen
 7. Fastställande av bestyrelsemedlemmarnas arvoden 2020, bestyrelsens förslag: totalt 900 euro
 8. Fastställande av byggavgift i kraft tillsvidare, bestyrelsens förslag: 300 euro
 9. Beslut om ansökande av understöd för ett projekt där Kvarnåsens bro ersätts med vägtrummor.
 10. Fastställande av budget för 2020
 11. Fastställande av vägenhetsberäkning och debiteringslängd för 2020
 12. Beslut om vägavgiftsfakturor 2020, bestyrelsens förslag: förfallodag 15.5.2020, förseningsränta 7%, påminnelseavgift 15 euro
 13. Val av redovisningsgranskare för 2020. Bestyrelsens förslag: Mona Knichter och Heimo Tauriainen
 14. Diskussion om olägenheter som den vårdslösa parkeringen intill Meiko friluftsområde för med sig och möjliga vidare åtgärder
 15. Fri diskussion och mötets avslutning

Kyrkslätt, den 12.2.2020 BESTYRELSEN

Klicka med musens vänstertangent på bilagan så öppnar sig bilagan i detta fönster. Du kommer sedan tillbaka till denna sida genom att trycka på din webläsares tillbaka-knapp

eller

Klicka med musens mellersta tangent på bilagan så öppnar sig bilagan i sitt eget fönster/mellanblad och denna sida förblir i detta fönster.

Bilagorna är sparade som pdf-filer. För att kunna läsa dem behöver du en pdf-läsare. Om du inte har ett program för pdf-läsning på din dator, kan du här gratis ladda ner ett Adobe Reader-program.