Suomeksi

Kvarnby Enskilda Vägs Väglag

Möte 2019

Möteskallelse - Kvarnby Väglags årsmöte

Kvarnby väglags delägare kallas till årsmöte måndagen den 1.4.2019 kl. 18.00 i Kyrkslätts församlingshus, Församlingsvägen 1, Kyrkslätt. Mötet behandlar ärendena i föredragningslistan nedan.

Denna möteskallelse skickas till alla delägare. På väglagets nätsidor www.kvarnby.fi hittar du möteskallelsen samt bilagorna till föredragningslistan.

Bilagorna är tillgängliga enbart på finska.

Klicka med musens vänstertangent på bilagan så öppnar sig bilagan i detta fönster. Du kommer sedan tillbaka till denna sida genom att trycka på din webläsares tillbaka-knapp

eller

Klicka med musens mellersta tangent på bilagan så öppnar sig bilagan i sitt eget fönster/mellanblad och denna sida förblir i detta fönster.

Bilagorna är sparade som pdf-filer. För att kunna läsa dem behöver du en pdf-läsare. Om du inte har ett program för pdf-läsning på din dator, kan du här gratis ladda ner ett Adobe Reader-program.

Mötets föredragningslista:

 1. Öppning av mötet och konstaterande av mötets laglighet
 2. Val av mötesordförande, -sekreterare, protokolljusterare och rösträknare
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Godkännes smärre förändringar i vägavgifterna för 2018 (inga ändringar denna gång)
 5. Fastställes bokslut för 2018
 6. Beslut om ansvarsfrihet för bestyrelsen
 7. Fastställande av bestyrelsemedlemmarnas arvoden 2019, bestyrelsens förslag: totalt 900 euro
 8. Väljs bestyrelse, ordförande och suppleanter för kommande tre år. Bestyrelsens förslag: ordf. Kjell Nordström, medlemmar Marjut Johansson och Riitta Niemi, suppleanter Johan Lindberg och Rami Rajala
 9. Fastställande av vägenhetsberäkning och debiteringslängd för 2019
 10. Fastställande av byggavgift för 2019, bestyrelsens förslag: 250 euro
 11. Beslut om vägavgiftsfakturor 2019, bestyrelsens förslag: förfallodag 15.5.2019, förseningsränta 7%, påminnelseavgift 15 euro
 12. Fastställande av budget för 2019
 13. Val av verksamhetsgranskare för 2019. Bestyrelsens förslag: Mona Knichter, suppleant Heimo Tauriainen
 14. Delägarinitiativ: hur påverkas väglaget av den nya lagen om enskilda vägar?
 15. Delägarinitiativ: deltagande i "yksityistiepäivät" 2019?
 16. Fri diskussion och mötets avslutning

Kyrkslätt, den 1.3.2019 BESTYRELSEN

Klicka med musens vänstertangent på bilagan så öppnar sig bilagan i detta fönster. Du kommer sedan tillbaka till denna sida genom att trycka på din webläsares tillbaka-knapp

eller

Klicka med musens mellersta tangent på bilagan så öppnar sig bilagan i sitt eget fönster/mellanblad och denna sida förblir i detta fönster.

Bilagorna är sparade som pdf-filer. För att kunna läsa dem behöver du en pdf-läsare. Om du inte har ett program för pdf-läsning på din dator, kan du här gratis ladda ner ett Adobe Reader-program.